EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Vermont
Izdevējs The University of Vermont
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK TP PR 880 1989
Numurs LFK 02295
Dāvinatājs Bula, Dace;