EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Saļmes Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bērnu dziedājumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK FL SA 331 2020
Numurs LFK 02284
Dāvinatājs LU HZF;