EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Letonica, 41

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Apraksts Ostups, A. (Red.). (2020). Letonica, 41. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2020-41
Numurs LFK 04976