EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Tukuma novada kultūrvēsture (2018)

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Tukums
Izdevējs Tukuma muzejs
Apraksts Ozola, A. (Red.). (2018). Tukuma novada kultūrvēsture. Tukums: Tukuma muzejs.
Pases Nr. LFK Np TUK 214 2018
Numurs LFK 04968