EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Trikātas novada teikas un nostāsti

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Trikāta
Izdevējs b.i.
Apraksts Boškina, I. (Sast.). (2003). Trikātas novada teikas un nostāsti. Trikāta: b.i.
Pases Nr. LFK Np TRI 542 2003
Numurs LFK 04962
Dāvinatājs Rusmanis, Sigurds;