EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 23

Lasītavas grāmatas

Autori            
Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs Liepājas Universitāte
Apraksts Lāms, E. (Red.). (2018). Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 23. Liepāja: Liepājas Universitāte.
Pases Nr. LFK LVK AKT 690 2018-23
Numurs LFK 04958
Dāvinatājs Grīnvalde, Rita;