EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Feodālisma laikmeta muižnieku un zemnieku attieksmju raksturojums tautas dziesmās

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Freiberga, A. (b.g.). Feodālisma laikmeta muižnieku un zemnieku attieksmju raksturojums tautas dziesmās [kursa darbs, zin.vad. Elza Kokare]. Rīga: Latvijas Universitāte.
Pases Nr. LFK D FRE 412
Numurs LFK 04957