EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

Kopoti raksti (II) sehjums: domas par jaunlaiku literaturu, muhsu wecai paaudzei u.c.

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Daile un Darbs
Apraksts Jansons-Brauns, J. (1921). Kopoti raksti (II) sehjums: domas par jaunlaiku literaturu, muhsu wecai paaudzei u.c. Rihga: Daile un Darbs.
Pases Nr. LFK LT JAN 606 1921
Numurs LFK 04951
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;