EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Garlibs Merķelis dzihvē un darbā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Gulbis
Apraksts Birkerts, A. (192-). Garlibs Merķelis dzihvē un darbā. Rihga: A. Gulbis.
Pases Nr. LFK Bio BIR 753 192-
Numurs LFK 04949
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;