EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

Rihga, jeb ziņģe par Rihgu un wiņņas dzihwi

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ernst Plate
Apraksts Reinberg, M., Dinsbergs, E. (1875). Rihga, jeb ziņģe par Rihgu un wiņņas dzihwi. Rihga: Ernst Plate.
Pases Nr. LFK Rn REI 343 1875
Numurs LFK 04948
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;