EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Vispārīgā laika grāmata 1940. gadam

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jānis Roze
Apraksts Vispārīgā laika grāmata 1940. gadam. (1939). Rīga: Jānis Roze.
Pases Nr. LFK TP KAL 196 1939
Numurs LFK 04946
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;