EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

A. Raņķa mājturības kalendārs 1938. gadam

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Raņķa grahmatu tirgotawas apgahdiba
Apraksts Abelāns, A. (Sast.). (1937). A. Raņķa mājturības kalendārs 1938. gadam. Rīga: A. Raņķa grāmatu tirgotavas apgāds.
Pases Nr. LFK TP KAL 196 1937
Numurs LFK 04943
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;