EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Wecais tehwijas kalendars 1935. gadam

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jānis Roze
Apraksts Wecais tehwijas kalendars 1935. gadam. (1934). Rihga: Jahnis Roze.
Pases Nr. LFK TP KAL 196 1935
Numurs LFK 04942
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;