EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Mahjturibas un ahrstneezibas kalendars 1933. gadam

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Raņķa grahmatu tirgotawas apgahdiba
Apraksts Abelans, A. (Sast.). (1933). Mahjturibas un ahrstneezibas kalendars 1933. gadam. Rihga: A. Raņķa grahmatu tirgotawa apgahdiba.
Pases Nr. LFK TP KAL 196 1933
Numurs LFK 04941
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;