EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Latweeschu ģimenes kalendars 1929. gadam

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs L.B.D. Saweenibas apgahdneeciba
Apraksts Meters, A. (Sast.). (1929). Latweeschu ģimenes kalendars 1929. gadam. Rihga: L.B.D. Saweenibas apgahdneeciba.
Pases Nr. LFK TP KAL 196 1929
Numurs LFK 04940
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;