EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Indriķa chronikas autors: mīts un patiesība

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Senatne
Apraksts Biļķins, V. (1958). Indriķa chronikas autors: mīts un patiesība. Stokholma: Senatne.
Pases Nr. LFK Bio BIL 470 1958
Numurs LFK 04936
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;