EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Domas, 1928-2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-2. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-2
Numurs LFK 04911