EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Domas, 1928-7

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-7. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-7
Numurs LFK 04906