EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Domas, 1928-9

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-9. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-9
Numurs LFK 04904