EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Domas, 1931-7

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1931). Domas, 1931-7. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1931-7
Numurs LFK 04902