EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Domas, 1932-7

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-7. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-7
Numurs LFK 04895