EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Filologu biedrības raksti, 8

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Filologu biedrības izdevums
Apraksts Filologu biedrības raksti, 8. (1928). Rīga: Filologu biedrības izdevums.
Pases Nr. LFK TP FIL 563 1928-8
Numurs LFK 04876