EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 66-4

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2012). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 66-4. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2012-4
Numurs LFK 04867