EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 63-1

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2009). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 63-1. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2009-1
Numurs LFK 04866