EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 62-3

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2008). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 62-3. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2008-3
Numurs LFK 04865