EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 61-4

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2007). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 61-4. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2007-4
Numurs LFK 04864