EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 60-1

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2006). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 60-1. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2006-1
Numurs LFK 04863