EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Kentaurs, 21

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Minerva
Apraksts Briedis, L. (Red.). (2000). Kentaurs, 21. Rīga: Minerva.
Pases Nr. LFK TP KEN 590 2000-21
Numurs LFK 04857