EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Latvijas Universitātes raksti, 732

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Cimdiņa, A. (Red.). (2008). Latvijas Universitātes raksti, 732. Rīga: Latvijas Universitāte.
Pases Nr. LFK TP LUR 700 2008-732
Numurs LFK 04856