EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 25

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs Liepājas Universitāte
Apraksts Lāms, E. (Red.). (2020). Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 25. Liepāja: Liepājas Universitāte.
Pases Nr. LFK LVK AKT 690 2020
Numurs LFK 04739
Dāvinatājs Treija, Rita;