EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Letonica, 40

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ostups, A. (Red.). (2019). Letonica, 40. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2019-40
Numurs LFK 04734