EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Nacionālais arhīvs
Apraksts Pētersone, V. (Red.). (2015). Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs.
Pases Nr. LFK Rn RIG 481 2015
Numurs LFK 04729
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;