EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2003). Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2003
Numurs LFK 04723