EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (2001). Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2001
Numurs LFK 04722