EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (2000). Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2000
Numurs LFK 04721