EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Meklējumi un atradumi 2006

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2006). Meklējumi un atradumi 2006. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2006
Numurs LFK 04719