EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Meklējumi un atradumi 2006

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2006). Meklējumi un atradumi 2006. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2006
Numurs LFK 04719