EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Meklējumi un atradumi 2006

Lasītavas grāmatas

Autori                      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2006). Meklējumi un atradumi 2006. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2006
Numurs LFK 04719