EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Cesvainieši

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Cesvaine
Izdevējs Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība
Apraksts Holste, I., Dāboliņa, S. (Sak.). (2009). Cesvainieši. Cesvaine: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība.
Pases Nr. LFK Np CES 860 2009
Numurs LFK 04716
Dāvinatājs Vīksna, Māra;