EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Cesvainieši

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Cesvaine
Izdevējs Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība
Apraksts Holste, I., Dāboliņa, S. (Sak.). (2009). Cesvainieši. Cesvaine: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība.
Pases Nr. LFK Np CES 860 2009
Numurs LFK 04716
Dāvinatājs Vīksna, Māra;