EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Latvju sakāmvārda filozofija

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1937). Latvju sakāmvārda filozofija. Rīga: P. Birkerts.
Pases Nr. LFK PLF BIR 753 1937
Numurs LFK 04712
Dāvinatājs Melne, Elga;