EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā - Nacionālais saraksts

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Apraksts Lancere, G. (Sast.). (2019). Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā - Nacionālais saraksts. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Pases Nr. LFK NKM NEM 361 2019
Numurs LFK 04710
Dāvinatājs Vīksna, Māra;