EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Zelta cirvītis

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Daugava
Apraksts Strēlerte, V. (Sak.). (1953). Zelta cirvītis. Stokholma: Daugava.
Pases Nr. LFK LFI ZEL 461 1953
Numurs LFK 04707
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;