EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Zelta cirvītis

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Daugava
Apraksts Strēlerte, V. (Sak.). (1953). Zelta cirvītis. Stokholma: Daugava.
Pases Nr. LFK LFI ZEL 461 1953
Numurs LFK 04707
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;