EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Latviešu rakstniecības vēsture: tautas dziesmas, pasakas un teikas, mīklas, sakāmvārdi, parunas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā Mācības Līdzekļu apgāds
Apraksts Sīlis, J. (1968). Latviešu rakstniecības vēsture: tautas dziesmas, pasakas un teikas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. Toronto: Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā Mācības Līdzekļu apgāds.
Pases Nr. LFK FolT SIL 478 1968
Numurs LFK 04706
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;