EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Sagatawoschanas kurss koru dzeedaschanā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Zieslaka drukātava
Apraksts Wiegners, E. (1888). Sagatawoschanas kurss koru dzeedaschanā. Jelgava: Zieslaka drukātava.
Pases Nr. LFK Em VIG 354 1888
Numurs LFK 04705
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;