EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Sagatawoschanas kurss koru dzeedaschanā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Zieslaka drukātava
Apraksts Wiegners, E. (1888). Sagatawoschanas kurss koru dzeedaschanā. Jelgava: Zieslaka drukātava.
Pases Nr. LFK Em VIG 354 1888
Numurs LFK 04705
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;