EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Dzeesmu krajums jaukteem koreem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rīgas Latviešu Biedrības Mūzikas komisija
Apraksts Jurjānis, A. (Red.). (1913). Dzeesmu krajums jaukteem koreem. Rīga: Rīgas Latviešu Biedrības Mūzikas komisija.
Pases Nr. LFK Em DZI 585 1913
Numurs LFK 04704
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;