EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

10. latviešu dziesmu svētku Kanadā kora dziesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Kanāda
Izdevējs Latviešu dziesmu svētku Kanadā rīcības komiteja
Apraksts Purvs, A. (Red.). (1995). 10. latviešu dziesmu svētku Kanadā kora dziesmas. Kanāda: Latviešu dziesmu svētku Kanadā rīcības komiteja.
Pases Nr. LFK Em LAT 802 1995
Numurs LFK 04703
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;