EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Liėtuviškos dajnos, 3-4

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Казань
Izdevējs Типография императорскаго университета
Apraksts Juška, A. (1881). Liėtuviškos dajnos, 3-4. Казань: Типография императорскаго университета.
Pases Nr. LFK FL LIE 295 1881
Numurs LFK 04611