EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Latweeschu mahte ar behrnu: Tautas gara-mantas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Jelgawas Latweeschu Beedriba
Apraksts Petersons, K. (1901). Latweeschu mahte ar behrnu: Tautas gara-mantas. Jelgava: Jelgawas Latweeschu Beedriba.
Pases Nr. LFK PLF PET 776 1901
Numurs LFK 04597
Dāvinatājs Melne, Elga;