EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Vīraksne

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Byumani
Apraksts Bierziņš, A. (Sast.). (2019). Vīraksne. Reiga: Byumani.
Pases Nr. LFK AVM MIČ 107 2019
Numurs LFK 02237