EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Zeiferts, T. (Red.). (1933). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 4. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK TP IMM 420 1933
Numurs LFK 04584
Dāvinatājs Liepiņš, Aigars;