EN in English

Atrassi nasaprīcoj, izgaisynuosi nabādoj. (LFK 548, 4167)

Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Talsi
Izdevējs Aizputes novada dome
Apraksts Birzniece, M. (Sak.). (2018). Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti, 2. Talsi: Aizputes novada dome.
Pases Nr. LFK Np LEJ 402 2018
Numurs LFK 04583
Dāvinatājs Pucena, Signe;