EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Tētis skuj spoguli: ungāru anekdotes

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Sprīdītis
Apraksts Sakse, E. (Sak.). (1999). Tētis skuj spoguli: ungāru anekdotes. Rīga: Sprīdītis.
Pases Nr. LFK FU TET 916 1999
Numurs LFK 04556